free xxx porn
best free porn
best porn ever
best porn movies
free adult movies
free sex porn
free adult video
best porn videos
free video porn
best free porn sites
Medyum Burak
Nis 18

Kısmetiniz açılsın güzel bir evlilik yapın diye kısmet acmak için bir perşembe akşamı 41 defa ayetel kursi okunur ve dilek dilenir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 10

Bismillahirrahmanirrahim
“Maşaellahu la havle vela kuvvete illa billahi”

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin

Nis 02

“Rabbenağfirli velivalideyye ve lilmumine yevme yekumul hisab”

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin

Mar 25

Allahümme’ğfirli hatieti ve ‘amdi. Allahümmehdini li-salihı’l-a’mali ve’l-ahlakı innehu la yehdi li-salihıha ve la yasrifü’an seyyi’iha illa ente.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin

Mar 13

Güneş doğarken güneşe karşı oturup 300 defa Besmele-i Şerife’yi ve o kadar da salat ve selamı okuyan kimseye Cenab-ı Hak ve feyyaz-i mutlak hazretleri hiç ümit etmediği yerden rızık gönderir. .Bir sene buna devam eden zat sene nihayetine kadar tam gani ve zengin olur.
Okuduğu besmelenin ve salatü selamın bereketiyle her teşebbüs ettiği Şeyde muafak olur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin

Mar 03

Cuma günleri 101 defa ”Ya Allah ” diye zikredilirse Allah kişiye her türlü muradını nasip eder .

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin

Şub 25

Kısmeti bağlı olup izdivacına talipzuhur etmek isteyen kız veya kadın bu vefk-i şerifi beyaz bir ipek kumaş üzerine tahrir ettirip sinesinde iki memesi arasında taşır ise biiznillahi teala kısmeti açılır.dest i izdivacını talip zuhur eder.herkesin gözüne şirin ve güzel görünür.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin

Şub 21

El-Hakemu

Her kim bu ismi şerifi kendini (uyku) kaplayıncaya kadar okursa batıni (yani kalbi) sırlar madeni ve nurlar menbaı yapılır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin

Şub 19

Bir kızın bahtını ve kısmetini açmak için .. gün günde … kere taha suresi okunursa kısa sürede hayırlı talipleri çıkar. Kısmeti açılır ve evlilik arzusu görülür. Bu tertip bakire ve dul kimselerin oldukça sık okuma yaptıkları bir uygulamadır. Etkisi güçlüdür.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Şub 13

“Sübhânnellezî halekal ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya’lemûn(37) Ve âyetün lehümülleyü neslehu minhünnehâre fe izâhüm muzlimûn(38) Veşşemsü tecrî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm (39) Velkamere kaddernâhü menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm (40) Leşşemsû yenbegî lehâ en tüdrikel kamere velelleylü sâbikunnehâr ve küllün fî felekin yesbehûn ”

Bu yasin-i bi kağıda yazın daha sonra suyun içine atınız sonra bu suyu bekletin daha sonra bu suyu bir hafta için .

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin