Medyum Burak
Ara 24

Bismillahirrahmanirrahiym İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ, leyse leha min dunillahi kaşifeh.
anlamı dogrusunu Allah cc bilir=Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.Onu Allah’tan başka açıcı yoktur.
Bunu günde 700 kere okursanız inşallah en kısa zamanda kendinizdeki deyişiklikleri görürsünüz ne paraya sıkılırsınız nede başka bir şeye vesselam. Bu duanın faydasını arkadaşım Ayna sayesinde çok gördüm ve umarım sizler içinde Allah güzel kapılar açar.Allah hepimizi yolundan ve nurundan ayırmasın.Selam ve dua ile
Dua veya zikire veya özel çalışmaya başlamadan önce Hud suresinin bu ayettini 70 kere okursanız çok iyi olur.
Bismillahirrahmanirrahiym ve ma tevfîkî illâ billâhi, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîbu.
anlamı dogrusunu Allah cc bilir=Benim başarım ancak Allah iledir. Ben, O’na tevekkül ettim ve O’na yöneldim

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Eki 03

maddi ve manevi her türlü kısmetin açılması

Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin

bunu günde 100 defa okuyun ve hergün okumaya devam edin Allah ın izni ile faydasını görürsünüz

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eki 03

kısmetim kapalı ve evlenemiyorum diyenler bekarlıktan kurtulmak ve evlenmek isteyenler;

niyetinizi yaparak her gün güneş doğmadan önce 489 kere Yâ Fettah esmasını okuyun

ve yine niyetinizi yaparak cuma ezanı vakti 1062 kere  Yâ Bâis esmasını okuyun

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eki 03

kısmetin ve bağlı kapıların açılmasına vesile olan bu duayı günde 7 defa okumaya devam edenler tüm kısmetsizliklerinden Allah izniyle kurtulurlar

okunacak dua budur

Bismillahirrahmanirrahim.Allahümme salli ala seyyidine muhammedinil fatihi lima uglıka vel hatımı  lıma sebeka nasırıl hakkı vel hadı ila sıratıkel  mustakimi ve ala alihi  hakka vel hadi ila sıratıkel müstakimi ve ala alihi  hakka kadirihi ve mık tarihil azim

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eki 03

aşağıda yazdığımız duayı cuma günü 41 defa okuyan ve buna 3 yada 7 cuma devam edenin kısmeti Allah izni ile açılarak güzel bir evlilik yapar

41 defa okuyun

La ilahe illa hu Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbul arşil azim

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Ağu 29

maddi manevi her türlü kısmet açıklığı için

Lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mubîn

bunu gün ve sayı gözetmeden bol bol zikrederseniz Allah c.c. izniyle sizde faydasını görürsünüz inşallah

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Ağu 23

Yazmış olduğumuz bu sure yani Fecr suresi bir tabağa yazılır o tabak yağmur suyu ile doldurulur ve o tabakta bir miktar kına yoğrularak eller kınalar ise nasibi bağlı olanın nasibi açılır.

Fecr Suresi Budur

Bismillâhirrahmânirrahîm

1: Vel fecr(fecri).
Fecr vaktine andolsun.

2: Ve leyâlin aşr(aşrın).
Ve on geceye.

3: Veş şef’ı vel vetr(vetri).
Ve çift olana ve tek olana.

4: Vel leyli izâ yesr(yesri).
Ve geçip gideceği zaman geceye (andolsun).

5: Hel fî zâlike kasemun lizî hicr(hicrin).
Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu?

6: E lem tere keyfe feale rabbuke bi âd(âdin).
Rabbinin Ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi?

7: İreme zâtil ımâd(ımâdi).
Sütunlara sahip İrem Şehri’ne.

8: Elletî lem yuhlak misluhâ fîl bilâd(bilâdi).
O (İrem Şehri) ki, beldeler (ülkeler) içinde onun bir eşi yaratılmadı.

9: Ve semûdelleziyne câbûssahre bil vâd(vâdi).
Ve vadilerde kayaları oyan Semud’a (kavmine).

10: Ve fir avne zîl evtâd(evtâdi).
Ve kazıklar sahibi firavuna (neler yaptı).

11: Ellezîne tagav fîl bilâd(bilâdi).
Onlar ki beldelerde (ülkelerde) azgınlık yaptılar.

12: Fe ekserû fîhel fesâd(fesâde).
Böylece orada fesadı çoğalttılar.

13: Fe sabbe aleyhim rabbuke sevta azâb(azâbin).
Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı.

14: İnne rabbeke le bil mirsâd(mirsâdi).
Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir.

15: Fe emmel insânu izâ mebtelâhu rabbuhu fe ekremehu ve na’amehu fe yekûlu rabbî ekremen(ekremeni).
Fakat insan, ne zaman Rabbi onu imtihan edip, böylece ona ikram eder ve onu ni’metlendirirse, o zaman: “Rabbim bana ikram etti.” der.

16: Ve emmâ izâ mebtelâhu fe kadere aleyhi rızkahu fe yekûlu rabbî ehânen(ehâneni).
Ve fakat, ne zaman onu imtihan edip, böylece onun rızkını ölçülü verirse (daraltırsa), o zaman: “Rabbim bana ihanet etti.” der.

17: Kellâ bel lâ tukrimûnel yetîm(yetîme).
Hayır, bilâkis siz yetime ikram etmiyorsunuz.

18: Ve lâ tehâddûne alâ taâmil miskîn(miskîni).
Ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

19: Ve te’kulûnet turâse eklen lemmâ(lemmen).
Ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz.

20: Ve tuhıbbûnel mâle hubben cemmâ(cemmen).
Ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz.

21: Kellâ izâ dukketil ardu dekken dekkâ(dekken).
Hayır, arz, paramparça parçalanıp dağıldığı zaman.

22: Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffâ(saffen).
Ve Rabbin geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman.

23: Ve cîe yevmeizin bi cehenneme yevmeizin yetezekkerul insânu ve ennâ lehuz zikrâ.
Ve o gün (izin günü) cehennem getirilmiştir. İnsan o gün (izin günü) tezekkür eder (düşünüp, hatırlar) ve bu zikrin (bu hatırlamanın) ona nasıl (faydası) olur ki?

24: Yekûlu yâ leytenî kaddemtu li hayâtî.
“Keşke ben hayatım için (yaşarken güzel ameller) takdim etseydim.” der.

25: Fe yevmeizin lâ yuazzibu azâbehû ehad(ehadun).
Artık o izin günü, kimse O’nun (Allah’ın) azabı gibi azaplandıramaz.

26: Ve lâ yûsiku ve sâkahû ehad(ehadun).
Ve kimse O’nun bağladığı gibi bağlayamaz.

27: Yâ eyyetuhen nefsul mutmainneh(mutmainnetu).
Ey mutmain olan nefs!

28: İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh(mardıyyeten).
Rabbine dön (Allah’tan) razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanmış olarak!

29: Fedhulî fî ibâdî.
(Ey fizik vücut!) O zaman, (nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah’a ulaştırdığın zaman Bana kul olursun) kullarımın arasına gir.

30: Vedhulî cennetî.
Ve cennetime gir.

yazılması gereken arapçasını rahatlıkla bulabilirsiniz

gizli-ilimler.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Ağu 23

Furkan suresinin 74 ayeti olan bu ayeti kerimeyi devam suretle okursanız hayırlı bir evliliğe vesile olur

okunma günü ve sayısı yoktur fırsat buldukça bol bol okuyun

okunacak ayet

vellezine yekulune rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrete ayünin vecalna lil muttekine immama

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

Ağu 20

yazmış olduğum

Alallahi tevekkelna rabeneftah beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayrül Fatihin Ya Fettah iftah lena hayrül bab bicahi sahibül vesile

bu duayı her kim günde beşyüz (500) defa okursa kısmet açılır hayırlı evlilik olur

dua bayanlar içindir

gizli-ilimler.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin \\ tags:

  1. Sorununuzu Yazınız

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.