Medyum Burak
May 05

Bir Bardak Suya 63 kez oku üfle ve iç.

Enfal 63.ayet
Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm(hakîmun).

Ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infâk etseydin (verseydin), onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lâkin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

Başka Bir Bardak Suya 63 kez oku üfle ve iç.

Taha 39.ayet

Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî.

(Onu sandığa koymasını, sonra onu denize (Nil Nehri’ne) bırakmasını (vahyetmiştik). Böylece deniz, onu sahile atsın, Benim ve onun düşmanı, onu alsın. Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana, Kendimden muhabbet (sevgi) verdim.

Duaların Kabul Olması İçin çok etkili olduğu söylenir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

May 04

”Eğer bir kişi evlenemiyorsa evlilik konusunda kadın olsun erkek olsunşansı yoksa ve şansını açtırmak istiyorsa, bir gün oruç tutacak, aşağıdaki duayı 10 güne kadar her gün 10 defA okuyacak. Allah’ın izniyle 10 gün içinde evlenecek. işte evlilik duası:

Bakara 221.: Ve la tenkihul muşrikati hatta yü’minun, ve le ementüm mü’minetüm hayrum mim müşriketiv ve lev a’cebetküm, ve la tünkihul müşrikine hatta yü’minu, ve le abdüm mü’minün hayrum mim müşrikiv ve lec a’cebeküm, ülaike yed’une ilen nar, vallahü yed’u ilel cenneti vel mağfireti bi iznih, ve yübeyyinü ayatihi lin nasi leallehüm yetezekkerun.

Nisa 25-127.: Ve mel lem yesteti’ minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü’minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü’minat vellahu a’lemü bi imaniküm ba’duküm mim ba’d fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma’rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehizati ahdan fe iza uhsinne fe in eteyne bi fahişetin fe aleyhinne nifsü ma alel muhsanati minel azab zalike li men haşiyel anete minküm ve en tasbiru harul leküm vellahüm ğafurur rahiym.
Ve yesteftuneke fin nasi’ kulillahü yüftiküm fihinne ve ma yütla aleyküm fil kitabi fi yetamen nisaillati la tü’tunehunne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkikuhünne vel müstad’afine minel vildani ve en tekumu lil yetama bl kıst ve ma tef’alu min hayrin fe inellahe kane bihi alima.
Mümtehine 10.: Ya eyyuhelleziyne amenu iza caekumulmu’minatu muha ciratin femtehinuhunne allahu a’lemu biiymanihinne fein ‘alimtumuhunne mu’minatin fela terci’uhunne ilelkuffari la hunne hillun lehum ve la hum yehillune lehunne ve atuhum ma enfeku ve la cunaha ‘aleykum en tenkihuhunne iza ateytumuhunne ucurehunne ve la tumsiku bi’isamilkevafiri ves’elu ma enfaktum velyes’elu ma enfeku zalikum hukmullahi yahkumu beynekum vallahu ‘aliymun hakuymun.
Nur 32-60.: Ve inkihül eyama minküm ves salihiyne min ibadiküm ve imaiküm iy yekun fükarae yuğnihimüllahü min fadlih vallahü vasiun alim.
Vel kavaidü minen nisaillati la yercune nikahan fe leyse aleyhinne cünahuney yeda’ne siyabehünne ğayra müteberricatim bi zineh ve eyyesta’fifne hayrul lehünn vallahü semiun aim.”

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

May 04

Yaklaş ve dikkatlice oku size muhteşem bir sır veriyorum…bir çok insan ay sonunu getiremiyor para geldiğinde çok gidiyor her ay açılan bütçede yama yama bıktınız dimi…işte tam bu konuda paranız kolayca tükenmesin bereketi olsun değil mi şimdi haftalık aylık ne alıyorsan parayı bir yerelere dağıtmadan güzel bir abdest al 66 YA ALLAH de başla Ayetel kürsi oku üzerine bak nasıl bereketlenecek ve kolayca çıkmayacak elinden bazıları başarılı olacak bazıları fayda görmeyecek.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

May 03

Formu araştırdım bulamadım..
Bir kimsenin muradi varsa gece yarisi kalkip 11kez şhems suresi okuyup muradini yüce mevladan istesin ol saat hasil olar.

Bismillâhirrahmânirrahîm

-1: Veş şemsi ve duhâhâ.
-2: Vel kameri izâ telâhâ.
-3: Ven nehâri izâ cellâhâ.
-4: Vel leyli izâ yagşâhâ.
5: Ves semâi ve mâ benâhâ.
-6: Vel ardı ve mâ tahâhâ.
-7: Ve nefsin ve mâ sevvâhâ.
-8: Fe elhemehâ fucûrehâ ve takvâhâ.
-9: Kad efleha men zekkâhâ.
-10: Ve kad hâbe men dessâhâ.
-11: Kezzebet semûdu bi tagvâhâ.
-12: İzin baase eşkâhâ.
-13: Fe kâle lehum resûlullâhi nâkatallâhi ve sukyâhâ.
-14: Fe kezzebûhu fe akarûhâ fe demdeme aleyhim rabbuhum bi zenbihim fe sevvâhâ
-15: Ve lâ yehâfu ukbâhâ.

Kadir sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 15 (on beş) âyettir. Adını, sûrenin ilk kelimesi olan ve “güneş” anlamına gelen “şems”ten alır. Bu sûrede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır: İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
1. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına
2. Güneşi takip ettiğinde Ay’a,
3. Onu açığa çıkarttığında gündüze,
4. Onu örttüğünde geceye,
5. Gökyüzüne ve onu bina edene,
6. Yere ve onu yapıp döşeyene,
7. Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene,
8. Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki,
9. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir,
10. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.
11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah’ın elçisini) yalanladı.
12. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında,
13. Allah’ın Resûlü onlara: “Allah’ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!” dedi.
14. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti.
15. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

May 03

başkasına uygulanırken; sağ elini büyülü kişinin ağzına doğru tut. ibrahim suresının 42 ve 52.ayetini müminün suresının 97 ve188. ayetlerini en son nas ve felak oku sonra elını büyülü olduguna ınandıgın kısıye dogru tut açık şekilde ve elının ıcıne bakmasını söyle eğer hastada büyü varsa büyünün yapılışı sebebi ile elinin içine bakamaz yada bazı şekiller görür daha sonra 1 bardak suya besmele ile 7 kez ayetel kürsi oku 7 defada saffat suresının ılk ilk 10 ayetını oku arkasına 7 felak 7 nas okunur bu su hastaya içirilir büyü cin ne varsa allahın izniyle gıder

kişi bu uygulamayı kendine yapacaksa en son tuzlu su içip kussun lütfen. allahın izniyle gittiğini anliycaksınız sağ baş parmağınızada 2 veya 3 delik açın iğneyle hafif bir şekilde ayak parmağınız olcak oradanda çıkar gider.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

May 03

3 gün yapılacak hergün 1000 defa
– la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.sehlen lebi afvike ya aziz.
okunacak nıyet edılecek..allahım benım be eşim yada sevgılım.. de insan yada cinni ile yapılmış büyü var ise onu bozmaya niyet ettim allahım denıp okunaca ne az ne çok ..

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

May 02

Öncelikle Allah bu durumda olan kardeşlerimizi tez vakitte, hayırlara kavuştursun..

Aşağıda yazılı salavatı şerifeler son derece haklı ve meşru taleplerin olması için okunmalıdır, aksi taktirde okumaya teşebbüs bile etmeyin buyruluyor.

‘Essalatü ves selamü aleyke ya seyyidi ya rasülellahi huz bi yedi kallet hıyleti edrikni edrikni edrikni edrikni bi lutfike ve keramike ya nebiyyer rahmeti ve ya kaşifel ğummeti ve müferricel kürübi ve ya rahmeten lil alemine ya hamiyel mazlumine hallısni hallısni hallısni.’

abdesli ve namazlı okumanız herzaman daha hayırlı olacakdır arkadaşlar,
7 gece 1000 kere okumaya devam eden kısa zamanda selamete erişirsiniz Allahın izniyle.

Allah kabul etsin hakkımızda hayırlı olanı versin Amin.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

May 01

bir cuma öğlen sela ile ezan arası başlıyorsun.
ilk önce yasin-i şerif okuyorsun sonra bir daha ki cuma ya kadar 18 adet cuma suresini günlere bölüp, diğer cuma günü yasin ile bitiriyorsun yani yasin ile başlayıp yasin ile bitiriyorsunuz.
başlarken niyet ediliyor.anne adın ve kendi adınla bitirincede aynısını yapıyorsun.selavat ve hamd ile başlayabilirsiniz.
fakat bunu sizin için gönüllü biri yaparsa daha iyi olur . bitişte sizin üzerinize falanca kızı-oğlu falanca nın nasibi açılıp evlensin deyip yüzünüze üfleyecek ama kendiniz okuyupta aynı şekilde deyip kendinize üfleyebilirsiniz.Allah hayırlı insanlarla evlilik nasip etsin isteyenler için….

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

May 01

Kaçanı geri getirmek için aşağıdaki yazılı olan “Vedduha” suresini 1 kere, duayı 170 kere oku. Duhâ Suresi yazılı nüshayı karanlık bir yerde veya bir kitap arasında sakla: (Arapça yazılacak)

Bir kere: “Vedduha velleyli izâ secâ mâ veddeake Rabbüke vemâ kalâ vele’l-Ahiretü hayrun leke mine’l-Ülâ velesevfe yu’tıyke Rabbüke feterdâ. Elem yecid ke yetimen fe evâ ve vecedeke dâllen fehedâ vevecedeke âilen fe ağnâ. Fe-emme’l-yetime felâ tekhar ve emme’s-sâile felâ tenhar ve emmâ binimeti rabbike fehaddis.”

Cuma gecesi kalkıp abdest alarak kıbleye karşı dönüp otur ve önce “vedduha” suresini bir kere sonra da eşinin üzerine değmiş bir elbiseyi, saç telini veya başka bir eşyayı önüne koy, 170 kere şu duayı oku:

170 kere: “Allahümme ya câmiannâsi liyevmin lâ raybe fih. İnnallahe lâ yuhlfiü’l-mîad. İcma’ beynî ve beyne Hakan bin Hatice.”

Okuma sırasında günlük veya ödağacı yakıp odanı güzel bir koku ile kokulandır.

Arapça parçayı katlamadan karanlık bir yere koy ve sadece geceleri okuyacağın zaman çıkar. Ona bakarak yoğunlaş ve bir kere yukarıda bu kâğıdın başında yazılı olan Duha Suresini okuduktan sonra alttaki Türkçe harflerle yazdığım duayı 170 kere oku ve Arapça nüshayı ortadan kaldır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

May 01

Hani insan birini sever,ömrünü,gençliğini,maddi manevi olarak sahip olduğu ne varsa feda eder.Ama bir gün bir bakarsınızki sizi bir kalemle silmiş atmış. bu tür vefasız insanları cezalandırmak için baya iyi bir yöntem hak etmeyene yapılırsa döner sahibini bulur.Gelelim uygulamaya
1000 defa ihlas suresi okunur ve her 100 defada aşağıdaki dua okunur
.
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.Allahumme inni eseluke ye Kahhar ye Cabbar ye Dar ye Muzillü inneke talemu…isim…ibni..anne ismi..yestehikkul zillete .Allahumme ve sellit aleyhi emradi vel eskami hatta yerciu an fihlihi ve yetubu ileyke hasbi rabbil Kahharul Cebbar.

Anlamı:Allahın senden istiyorum,ya Kahhar.ya Cabbar,ya Dar,ya Muzillü sen bilirsinki filan oğlu filan zilleti hakkediyor.Allahım ona hastalık ve bela ver,taki yaptıklarından dönüp sana töbe etsin Kahhar ve Cabbar olan Rabbim bana yeter.
Kişide korku ve zan oluşursa bir korunma duası okuması gerekir.Şu ana kadar bu terkibi uyguluyanlar arasında çoğunluğa icabet edilmiştir.ve karşı tarafa etkisi okuyanın maduriyetine göre farklılık göstermiştir.Hz. resulallah bir hadiste buyurirki;Kafir bile olsa mazlumun duasından sakının çünkü onunla Allah(cc)arasında perde yoktur.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

  1. Sorununuzu Yazınız

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.