best porn sites
best porn ever
free sex pics
free porn films
free sex porn
free porn online
free adult porn
free pornography
free xxx porn
free adult video
Medyum Burak
Eyl 05

önemli dileği olupta gerçekleşmesini isteyen değerli ziyaretçilerimiz hergün yedi (7) defa Yâsîn’i şerifi okuyup, her defanın sonundada yedi (7) şu duayı okursa, Allah izni ile en kısa zamanda o
kişinin dileğini yerine getirir.

okunacak dua:

Eyyetühel cemâatül musahharûnel mutîûne li hâzihils sûretiş şerîfetil mübâraketi bi hakki enbiyâillâhi teâlâ ve evliyâihi ve bi hakki hâlikıküm icalû kelimetî sâriyeten ve kavlî mesmûan makbûlen vekfinî mühimmâtî ve emddûnî ve eînûnî fil umûri küllihel külliyeti vel cüziyyeti bi hakki innehü min süleymâne
ve innehü bismillâhirrahmânirrahîmi elvâhan elvâhan elvâhan elacele elacele elacele essâate essâate essâate.

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

önemli hacetlerinizin kabul olmasını isterseniz aşağıdaki ismi şerifi Allah Teala dan bir ricası olan kimse yatsı namazından sonra, Allah ricası için iki rekat hacet namazı kılar ve ikinci rekatın son secdesinde başını secdeden kaldırmadan  80 defa okuyup, dileğini Allah Teala dan isterse, dileği kabul olur.

Yâ ekûru hüvallâhül kerîm bunu 80 defa okuyun

fadalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

önemli bir dileğiniz olduğunda bu vesilesiyle Allah izni ile dieğiniz kabul olunur,okumanız gereken dua

786 defa besmele okunur daha sonra Allahüekber diyerek aşağıdaki dua okunur değerli ziyaretçilerimiz

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sîhibul cevli vet tavlis semîıs serîıl mücîbil kâhiri allâhümme leyse fî mülkiki şeyin yağzebü anke ve lâ ğâlibü leke ve lâ ğârru minke ve lâ azîmü aleyke ilâhül âlihetü ve rabbü külli şeyin ve ente alâ külli şeyin kadîr. Eselüke bil ismillezî azze fi’len ve celle fe’huz bin nevâsi ve enzil mines siyâsî ve ismikel a’zamüz zâtillezî sehharte bihil bahri li mûsâ bin ımrân fenfelaka fekâne külli firkın kâttavdil
azîm. Ve eselüke bil ismillezî elente bihil hadîde li dâvude tenûhu muzillün külli azîzin ve mutîın külli şâmihın. Ve eselüke allâhümme bimâ kâne mektûben alâ hâtemi Süleymân
ellezî kâne lehü âyetün kübrâ Allâhü Allâhü vahyen vahyen ve mehmehûbin âhızin bin nevâsî vel kulûbi vel ervâhı eselüke bi kelimâti îsellezî kâne izâ telâhâ. Yuhyî biher rafâti vel ızâmin nehırati. Eselüke bimâ ev haytehü ilâ habîbike muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Elfâtihıl hâtemi hîne denâ fetedellâ fekâne kâbe kavseyni evednâ fe sehharte lehül kulûbü infiâlen kahriyyen felâ tükâısî an tâatihi illâ men hacebe an müşâhedeti envârihi en tü sahharalî kezâ. Ve nâsıyetihi hattâ etesarrafü fîhi kemâ ühıbbü minhü ve hüve me!hûzü bi cemîı havâssihi meî meattelebüsi bi sıfatir ru’bi ver rehbi yâ ehadü yâ ehadü yâ ehadü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ kâffeti rasûlihi ecmeîne ve selleme teslîmen kesîrâ.

sizede faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

her surenin ayrı ayrı faziletleri olduğunu daha önceki konularımızda yazmıştık değerli ziyaretçilerim hafıza açma içinde en tesirli yöntemlerden biride şöyledir

İnşirah suresini safran mürekkebi ile bir kaba yazarak o kabı su ile silip o suyuda içenin hafızası fevkalede güçlenir

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

kim 1000 defa Allah ismi zikrederek ardından aşağıdaki duyı 111 kere okursa Allah c.c. izni ile tüm işleri kolaylaşır

okunacak dua budur

Allâhümme yâ kehahın kehkehahın kelhîhın mekhehın yesatâtin kalebhadin mehleyâin selmeheyyin ve rûrahin yâ hüve hüve kebbâseîdin sirra tauh tahtayâlin mehteyûlehin ve hüve ismikel azîmül a’zamüllezî izâ deaytü bihi ecebte ve izâ seeltü bihi a’teyte eselüke en tüsallî ve tüsellim alâ seyyidinâ muhammedin salâten ve teslîmen yelîkâni bi cenâbihil azîmi ve kadrihil fehîmi ve en takdî lî kezâ ve kezâ.

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 05

He kim bir defa mübarek yasin suresini ve ardından 35 kere Berhetiye esmalarından Şemhâbârûhin (karşılığı Elkâdiru hüvallâhül kerîm.) okursa Allah izni ile dilek ve hacetleri kabul olur

niyet etmeyi unutmayın

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 04

tatlı bir yiyecek üzerine okunarak talip olunan kişiye yedirilip sevgi muhabbet ve aşkını kazanacağınız dua terkiplerinden biride budur değerli ziyaretçilerimiz

Tatlı birşey üzerine 18 defa Alak Suresini son secde ayetini okumadan okuyup, o tatlı şeyin üzerine nefes ettikten sonra 19.u okuyuşta secde ayeti ile birlikte ve hemen secdeye varıp rica ve dileğini söylersin. Okunmuş olan tatlıyı matlubuna yedirirsin matlubun seni derin bir muhabbetle sever. Arabi ayların 19.una kadar özellikle cuma günü sala vakti yapılırsa etkisi daha iyi olur. 3 veya 7 kere tekrarlanabilir

faydalı olmasını dilerim

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 04

ayrı kaldığı sevdiği insana kavuşmak isteyenler cumagecesi yarısından sonra 1000 defa BİSMİLLAHİRRAHMANNİRRAHİM YA VAHİDÜL BAKİ EVVELÜ KÜLLİ ŞEY-İN VE AHİRUHU AMİN

okursa Allah izni ile kavuşur

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 04

sevdiğiniz bir kimsenin rüyasına girip rüyasında ona görünmek isterseniz değerli ziyaretçilerimiz

herhangi bir gece uyumadan önce Fatiha suresi 3 defa okumadan önce aşağıdaki sözleri 33 defa zikredersen, matlubunu rüyasında iken ona güzel görünüp muhabbetinle celb edersin:

Akaddu nevme fülan ala muhabbeti fülanate ve ıshki bi hurmetis suretil fatiha

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin \\ tags:

Eyl 04

var olan bir sevginin daha kuvvetlenmesi niyetine okunulacak faydalı ve güzel bir dua terkibidir  değerli ziyaretçilerimiz

3 tövbe istiğfar,3 salavatı şerife 3 ya erhamerrahimin okunuyor daha sonra niyet ediliyor ve sonra besmele ile beraber Uruben Etrâbâ (Vakıa Suresi 37 ) günde en az 33 defa okunuyor

faydalı olmasını dilerim

gizli-ilimler.com

 

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]
Arananlar:

written by gizliilimadmin \\ tags: