Medyum Burak
Nis 02

Her kim ki bir niyetin olmasını dilese elinin şehadet parmağını başının üzerine koysun. 1 kere okur ise Hak için; eğer nazar için okursa 7 kere; sihir iptali için okursa 11 kere okusun. Eğer büyü için okursa 21 kere okusun. Bir müşkilatı olup da bu formülle kendisini hiçbir hocaya müracaat etmeden kendi kendisine bu formülü uygulayarak bozmuş olur.
Ayeti Celile sudur: Enam Suresi, ayet 13:
Bismillahirrahmanirrahim, veledu masağna fileyli venneharı vehuvessemiul alim.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

tüm talebelik hayatinda kendi kisisel gayretlerinin basarisinin haricinde imani bütün bir talebenin okulda basarili olabilmesi icin ;

söz konusu cocugun yüzüne dogru kisa bir sure okunduktan sonra üflenir ardindan cocuga 41 bismillah 7 insaallah 3 euzubillah söyletildikten sonra temiz kücük ve beyaz bir kagida kulhuvallah kelimesiyle baslayan bir sure yazilir ve sicak bir suda eritilir ve daha önceden hazirlanmis olan balli su karisiminin icine katildiktan sonra 3 gün sabah ezanindan sonra icirilir.
ertesinde temiz bir kagida söz konusu cocugun ismi ardindan kalem suresi yazilip 7 kat naylonlanip üc kat yesil bezin icine koyulduktan sonra balmumuyla yapistirilip cocugun boynuna asilir. hemen akabinde de 7 rekaz niyaz namazi kilinir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

Kimi kadınların uzun süre çocuğu olmaz. Bunu, ya erkeğin dölünün ya da kadının doğurma gücünün eksikliğine yorarlar. Genellikle hocalara, cincilere, büyücülere inanırlar arasında çocuk yapma bir alınyazısı işi olarak anlaşılır. Bu nedenle, ister dişi, ister erkek olsun, cinciye başvurmayı yararlı sayarlar. Genellikle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz yörelerinde bu inanç oldukça yaygındır.
Karı kocanın bir tek çocuğu olmuşsa, bunu erkeğin ‘’birler babası’’ olmasına bağlarlar. Birler babası evlendiği yıl çocuğu olan, ondan sonra olmayan kimselerdir. Bu işte kadında bir eksiklik aranmaz. İlk doğum kadını bütün eksikliklerden kurtaran bir olay diye yorumlanır, benimsenir.
Çok çocuğu olmasını isteyen kişi cinciye gider, okunur, cincinin önerisine uyarak yedi gün yedi kedi doyurur, yedi çeşmeden yedi yoksula su verir, yedi gün yedi öksüze yardım eder. bütün bu işler 21 gün içinde yapılır. 22.günü akşam ezanından sonra cinciye varılır. Cinci, gelene gidene yedi zeytin yedirir, çekirdeklerini alır. Zeytinlerin her tanesi ağza atılırken cinci Kur’an’ın ‘’El-Beled’’ surwesinin şu ayetlerini okur: (şekil 1)
Bunu okuyup üfleme bittikten sonra, tanrıya istenen sayıda çocuğun olması için yakarılır. Üç rekat namaz kılınıp dua edilir. Dua yerine uzunca bir süre okumak daha iyi sayılır. Bu işlemler sona erince, yedi zeytin çekirdeği, üzerine ‘’elif’’ yazılı yedi kağıda sarılır, yedi kağıt gene üzerine 41 ‘’mim’’, yedi ‘’nun’’ üç ‘’Allah’’ yazılı büyükçe bir kağıda koyulup üç kat muşambaya sarılır, yeşil bir bezle bağlanıp bırakılır, dikiş vurulmaz. Çocukları olmasını isteyen kişi, bu çıkını bir taşa bağlayarak, gizlice bir akar suyun kaynağına atar, ‘’Allah ver muradımı’’ deyip üç ‘’kulhuvallah’’, üç ‘’elham’’ okur. Sonra cinciye gidip örneği şekil 2’de görülen muskayı alır, yastığının altında saklar. Bu olaydan en geç 40 gün sonra kadın gebe kalır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

Filozof Eflatun şöyle buyurmuşturki: Ziyaret için yanına gelen kimselerin beyninden geçen fikir ve düşüncelerini bilmek istersen: Köstebek isimli gözleri görmeyen kör hayvanın beynini çıkarıp, beyin soğumadan hemen Nisan yağmuru suyuna, Nil nehrine, Ceyhun nehrine veya Fırat nehri suyuna koy. (Bunlardan herhangi birine, harici nehirler ve sular kesinlikle olmaz).
Daha sonra Maymun kalbini ve Kervan iti (Balıkçın kuşu) kuşunun etinden Maymun kalbi kadar alıp, bu üçünü birbirine karıştırıp yersin. Bundan sonra ziyaretine gelen kimselerin kalbinden geçenleri bilmek için, göz ucu ile kısa bir an bak. O anda kalbine ne doğarsa onu söyle. Allah (c.c.) ın izniyle rast gelir. Ama bu amelin en önemli şartı şu Esmaları devamlı okursun. Okunacak Esmalar

Setmedin Yedeın Helyehyutin Lalehutin Deyusin ve Yedusin Haceni Bentita Bemleyutin Allahümme ekşif hicabel ğafleti an kalbi ve allimni ma lem ekün a’lemü ve beyyinli ma eselü minhü ya men la ilahe illallahü ve la ma’büde sivah.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

Erkeklik bağını çözmek için 7 adet yazıp suyunu bir hafta günde 1 adet içiriniz:

Bismillahirrahmanirrahim
Allahu Ekber Allahu Ekber la ilahe illallahu vallahu ekber ve lillahil hamd vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ya Allah ya Allah ya Allah ya Fettah ya Fettah ya Fettah ya Fettah.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

Bir arabi ayın ilk Cuma günü sala verilmeden önce aşağıdaki Ayetleri bir miktar yumuşak Tuz üzerine (71) yetmişbir defa okuyup üfledikten sonra ateşte yakarsan, matlubun duramayıp yanına gelir .
Tuz üzerine okunacak Ayetler budur :
Bismillahirrahmanirrahim. Ve darabe lena meselen ve nesiye halkah. Kale men yuhyil ızame ve hiye ra mim. Kul yuhyihellezi enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alim. Ellezi ceale leküm mineş şeceril ahdarinaran fe iza entüm minhü tükıdun. Allahümme inni akadtü ve ahraktü kalbe ve lisani fülan ibni fülane ila mehabbeti fülane binti fülane. Bi hakkı ve bi hürmeti İyya ke na’bü ve iyya kenestein.
Okuduktan sonra tuzu ateş üzerine serpip, “Fülan oğlu fülane, fülane kızı fülanenin aşkından kararsız olsun. Bu tuzun yandığı gibi talibe matlub böyle aşkından yansın “ dersin. Allah c.c. ın izniyle istediğin şey gerçekleşir.arkadaşlar günahı büyüktür gayri meşrua yapmayı.yapanın vebali günahı boynuna…

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

stemediğin birini kendinden uzak bir yere yollamak ve onun zarar-zulmünden kurtulmak için 1378 kere:”KALE HAZA FİRAKU BEYNİ VE BEYNEK” duası okunduğu takdirde istenmeyen kişinin def edilmesine vesile olacaktır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

Önce 100 tövbe et, sonunda duasını oku. 100 selatı selam selevatı şerife.
2 rekat namazı kıl (hacet namazı) Fatiha’dan sonra 3 ihlas oku. Her iki rekatı ihlas ile kıl. Namazdan sonra kimse ile konuşmadan 1 Ayetel Kürsi oku.
Hemen akabinde Müminun Suresi, 14’ünce ayeti misk ve zafiran ile yaz, suya koy, birkaç saat bekletip ol kimseye içirin.
Bismillahirrahmanirrahim, sümme halaknannütfete alekaten fe haleknal alekate müdgaten fe haleknal müdgate ızamen fekesevnal ızame lehmen sümme enşe’ nahü halkan ahare fetebarekellahü ahsenül halikın*vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim*

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Mar 31

Bu duayı yazıp kağıdın üzerine yüz (100) defa okuyup suyunu içirisin. Sevdiğin sana aşık olur.
و القيت عليك محبة منى

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Mar 31

Bir kimse sevdiği bir kızın kendisine karşı olan sevgisini arttırmak, onu kendisine daha çok yaklaştırmak isterse, cinciye başvurur, aşağıda açıklanan işlemi yaptırır.
Sevgilisinin saçından birkaç tel alır, bir Cuma gecesi, yatsıdan sonra, cinciye gider, içini döker, durumu bildirir. Cinci, önce ona abdest aldırır, üç rekat namaz kıldırır. Selam verirken sevgilisinin adını söyletir. Kendide Kur’andan istediği bir sureyi okur, sağa sola üfler. İkinci gece, bir kağıdın üzerine yazıp muska biçiminde sardığı sureyi verir. Sevgilisinin gönlünü iyice kendine bağlamak isteyen kişi, muskayı, üzerinde, uygun bir yerde taşır; akşam yatarken, sabah kalktıktan sonra, yedişer kez ezbere okur. Dileğinin olması için kendi dilince Tanrıya yakarır. Surenin Türkçesi şöyledir.
‘’Yardım dileyin Tanrıdan, katlanın, yeryüzü Tanrınındır. Kurallarından dilediğine onu miras olarak verir. Sonuç sakınanlarındır.’’ (El-Araf, 125)
Muskanın sürekli olarak üstte taşınması gerekir. Yatarken bile çıkarılması doğru değildir. Bu surenin ancak Arapçası okunabilir. Sure okunurken abdestli olma gereği vardır. Bu işlemin kimseye söylenmemesi, elden geldiğince gizli yapılması gerekir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

  1. Sorununuzu Yazınız

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.