Medyum Burak
Nis 02

Yolu bağlanacak kızın saçında üç tel alınır. Saçlar cinciye götürülür. Cinci kızın saçı ile erkeğin bıyığını birbirine bağlar. Cinleri çağırmak için bir tas ılık suyun içerisine üç küçük çakıl taşı atar. Her taş atışta ya cin der. sonra saçları yumak yapar ve muşambaya sıkı sıkı sarar. Muşambayı ocakta ısıtıp la gayrihi aklihi la gayrihi fikrihi diyerek yassılaştırır. Erkek bu muşambayı kızın geçeceği yola toprağa gömer. Bu işlem yapıldıktan sonra en erken yedi en geç kırk gün içinde kız bütün isteyenlerden yüz çevirip işlemi yapana yönelirmiş.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

DUA:Enühın şenühın şenşenühın tevekkel ya meymüne eba nühın ve eclib ve heyyic fülane binti fülanbi hakkı leyahıymi leyalağvin leyafürin leyarüsin leyarüğın leyarüşin leyaşelşin elvahan (3) el’acel (3) essaah (3)

Uygulanışı:Evini terk eden her kim olursa olsun geri göndürmek için 41 adet karabiber (çakilmemiş tane olan) her bir tanesini tek tek ağzına atıp ağzındayken çiğnemeden yukardaki duayı 7 kere okuyacaksın ve her okuduğunu elini sürmeden doğrudan ağzından ateşe atacaksın bu şekilde 41 biberi bitireceksin bu uygulamaya 7 gece devam edeceksin matlup bazen 1.ci günde bazen 3.cü 7.ci günde gelir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

Kadınlar yaptığı çapkınlıkların dile düşmemesi, gizli işlerin kötü gözlerden saklanması konusunda büyü yaptırır. Bu büyüyü yaptıran, onunla ilgili muskayı boynunda taşıyan kadının davranışları onu çekemeyenlerin gözlerinden uzak kalır, öyle gözlere koruyucu cinler birer perde çekermiş.
Cinci, kadından, yedi akar çeşmeden alınmış yedi fincan su ister. Bu sular ayrı ayrı yerlerde, ayrı kaplar içinde üç gün saklanır. Bir süre içinde, her suyun yanında giderek birer ya hafi üçer ya alimu l gayb söyleyip sulara üfler. Üçüncü günün bitiminde kadın icncinin çizdiği dairenin içine oturur. Cinci kadının gözlerini bağlar. Kuran okuyup tanrıya yalvarır. Sulardan birini alıp damla damla kadının başından aşağıya okuyarak damlatır. Bu işler yedi gün sürer. Yedinci gün son işlem bitince büyük bir göz olan muska çizer. Gözün çevresine 3 ya hafi yazar. Kağıdı 3e katlar, iki kat muşambaya sarar üzerine bir yama geçirip 41 dikişle diker. Her dikiş vuruşta ya mahfi ya settar ya kahhar der. kadın muskayı koynunda taşır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

Her kim ki bir niyetin olmasını dilese elinin şehadet parmağını başının üzerine koysun. 1 kere okur ise Hak için; eğer nazar için okursa 7 kere; sihir iptali için okursa 11 kere okusun. Eğer büyü için okursa 21 kere okusun. Bir müşkilatı olup da bu formülle kendisini hiçbir hocaya müracaat etmeden kendi kendisine bu formülü uygulayarak bozmuş olur.
Ayeti Celile sudur: Enam Suresi, ayet 13:
Bismillahirrahmanirrahim, veledu masağna fileyli venneharı vehuvessemiul alim.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

tüm talebelik hayatinda kendi kisisel gayretlerinin basarisinin haricinde imani bütün bir talebenin okulda basarili olabilmesi icin ;

söz konusu cocugun yüzüne dogru kisa bir sure okunduktan sonra üflenir ardindan cocuga 41 bismillah 7 insaallah 3 euzubillah söyletildikten sonra temiz kücük ve beyaz bir kagida kulhuvallah kelimesiyle baslayan bir sure yazilir ve sicak bir suda eritilir ve daha önceden hazirlanmis olan balli su karisiminin icine katildiktan sonra 3 gün sabah ezanindan sonra icirilir.
ertesinde temiz bir kagida söz konusu cocugun ismi ardindan kalem suresi yazilip 7 kat naylonlanip üc kat yesil bezin icine koyulduktan sonra balmumuyla yapistirilip cocugun boynuna asilir. hemen akabinde de 7 rekaz niyaz namazi kilinir.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

Kimi kadınların uzun süre çocuğu olmaz. Bunu, ya erkeğin dölünün ya da kadının doğurma gücünün eksikliğine yorarlar. Genellikle hocalara, cincilere, büyücülere inanırlar arasında çocuk yapma bir alınyazısı işi olarak anlaşılır. Bu nedenle, ister dişi, ister erkek olsun, cinciye başvurmayı yararlı sayarlar. Genellikle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz yörelerinde bu inanç oldukça yaygındır.
Karı kocanın bir tek çocuğu olmuşsa, bunu erkeğin ‘’birler babası’’ olmasına bağlarlar. Birler babası evlendiği yıl çocuğu olan, ondan sonra olmayan kimselerdir. Bu işte kadında bir eksiklik aranmaz. İlk doğum kadını bütün eksikliklerden kurtaran bir olay diye yorumlanır, benimsenir.
Çok çocuğu olmasını isteyen kişi cinciye gider, okunur, cincinin önerisine uyarak yedi gün yedi kedi doyurur, yedi çeşmeden yedi yoksula su verir, yedi gün yedi öksüze yardım eder. bütün bu işler 21 gün içinde yapılır. 22.günü akşam ezanından sonra cinciye varılır. Cinci, gelene gidene yedi zeytin yedirir, çekirdeklerini alır. Zeytinlerin her tanesi ağza atılırken cinci Kur’an’ın ‘’El-Beled’’ surwesinin şu ayetlerini okur: (şekil 1)
Bunu okuyup üfleme bittikten sonra, tanrıya istenen sayıda çocuğun olması için yakarılır. Üç rekat namaz kılınıp dua edilir. Dua yerine uzunca bir süre okumak daha iyi sayılır. Bu işlemler sona erince, yedi zeytin çekirdeği, üzerine ‘’elif’’ yazılı yedi kağıda sarılır, yedi kağıt gene üzerine 41 ‘’mim’’, yedi ‘’nun’’ üç ‘’Allah’’ yazılı büyükçe bir kağıda koyulup üç kat muşambaya sarılır, yeşil bir bezle bağlanıp bırakılır, dikiş vurulmaz. Çocukları olmasını isteyen kişi, bu çıkını bir taşa bağlayarak, gizlice bir akar suyun kaynağına atar, ‘’Allah ver muradımı’’ deyip üç ‘’kulhuvallah’’, üç ‘’elham’’ okur. Sonra cinciye gidip örneği şekil 2’de görülen muskayı alır, yastığının altında saklar. Bu olaydan en geç 40 gün sonra kadın gebe kalır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

Filozof Eflatun şöyle buyurmuşturki: Ziyaret için yanına gelen kimselerin beyninden geçen fikir ve düşüncelerini bilmek istersen: Köstebek isimli gözleri görmeyen kör hayvanın beynini çıkarıp, beyin soğumadan hemen Nisan yağmuru suyuna, Nil nehrine, Ceyhun nehrine veya Fırat nehri suyuna koy. (Bunlardan herhangi birine, harici nehirler ve sular kesinlikle olmaz).
Daha sonra Maymun kalbini ve Kervan iti (Balıkçın kuşu) kuşunun etinden Maymun kalbi kadar alıp, bu üçünü birbirine karıştırıp yersin. Bundan sonra ziyaretine gelen kimselerin kalbinden geçenleri bilmek için, göz ucu ile kısa bir an bak. O anda kalbine ne doğarsa onu söyle. Allah (c.c.) ın izniyle rast gelir. Ama bu amelin en önemli şartı şu Esmaları devamlı okursun. Okunacak Esmalar

Setmedin Yedeın Helyehyutin Lalehutin Deyusin ve Yedusin Haceni Bentita Bemleyutin Allahümme ekşif hicabel ğafleti an kalbi ve allimni ma lem ekün a’lemü ve beyyinli ma eselü minhü ya men la ilahe illallahü ve la ma’büde sivah.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

Erkeklik bağını çözmek için 7 adet yazıp suyunu bir hafta günde 1 adet içiriniz:

Bismillahirrahmanirrahim
Allahu Ekber Allahu Ekber la ilahe illallahu vallahu ekber ve lillahil hamd vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim ya Allah ya Allah ya Allah ya Fettah ya Fettah ya Fettah ya Fettah.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

Bir arabi ayın ilk Cuma günü sala verilmeden önce aşağıdaki Ayetleri bir miktar yumuşak Tuz üzerine (71) yetmişbir defa okuyup üfledikten sonra ateşte yakarsan, matlubun duramayıp yanına gelir .
Tuz üzerine okunacak Ayetler budur :
Bismillahirrahmanirrahim. Ve darabe lena meselen ve nesiye halkah. Kale men yuhyil ızame ve hiye ra mim. Kul yuhyihellezi enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alim. Ellezi ceale leküm mineş şeceril ahdarinaran fe iza entüm minhü tükıdun. Allahümme inni akadtü ve ahraktü kalbe ve lisani fülan ibni fülane ila mehabbeti fülane binti fülane. Bi hakkı ve bi hürmeti İyya ke na’bü ve iyya kenestein.
Okuduktan sonra tuzu ateş üzerine serpip, “Fülan oğlu fülane, fülane kızı fülanenin aşkından kararsız olsun. Bu tuzun yandığı gibi talibe matlub böyle aşkından yansın “ dersin. Allah c.c. ın izniyle istediğin şey gerçekleşir.arkadaşlar günahı büyüktür gayri meşrua yapmayı.yapanın vebali günahı boynuna…

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

Nis 02

stemediğin birini kendinden uzak bir yere yollamak ve onun zarar-zulmünden kurtulmak için 1378 kere:”KALE HAZA FİRAKU BEYNİ VE BEYNEK” duası okunduğu takdirde istenmeyen kişinin def edilmesine vesile olacaktır.

[del.icio.us] [Digg] [diigo] [Facebook] [Google] [MySpace] [StumbleUpon] [Twitter]

written by gizliilimadmin

  1. Sorununuzu Yazınız

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.