Aşk Duaları

Sevdiğin Kişiyi Güzel Görünme Duası

Bir kimse yüzünün nurlu ve parlak olmasını herkesin kendisine teveccüh etmesini talep ederse her gün aşağıda gelen duayı 120 defa okuması yeterlidir. Her ne niyetle okunursa okuyanın duası kabul olur….

Sevdiğini Bulma Duası

Ca’fer el-Huldî (rahimehullah)’dan: Ebul Hasan’a veda ederken dedim ki: Bana bir azık ver! – Bir şey kaybettiğin zaman yahut birisiyle buluşmak istediğinde şöyle dua et: Rabbim, kalbime genişlik ver, işimi…

Güzel Görünüp Etkileme Duası

resul-i ekrem Aleyhissalatü Vesselam, ebu katade`nin genç kalması için şöyle dua lütfetti. efleha`llahü vecheke Allahümme barik lehu fi şa`rihi ve beşerihi` (Allah yüzünün güzelliğini artısın. Allah`ım, saçını ve vücudunu kendisi…

Büyüden Kurtulmak İçin Dua

Akşam saat 7 den sonra hiç kullanılmamış plastik bir kaba bir şişe üzüm sirkesi konur üzerine alabildiği kadar sizin yıkanma ayarınızda sıcak su ilave edilir banyoya girilir ve Dua edilir…

Başkasından Ayrılıp Bana Dönsün Duası

her kim bu duayı perşembeyi cumaya bağlayan gece 15 kere okursa mahbubi yedi kat yerde olsa allahın izniyle hemen gelir o mubarek dua budur…..bismillahirrahmanirrahim…all ahhümmec alil kur ane lena fiddünya…

Geri Getiren Büyüler

21 şerit papirüsün her birinin üzerine “yâ karibülmülteâli fevka külli şey’in ulüvven itifaihu” yazılır. 21 adet günnük tanesine bu dua teker teker okunur ve üflenir. Okunan günnük tanesi şeritlerden birine…

Üstümdeki Büyüyü Nasıl Bozarım

Eğer bir kimse kendisin de sihir,nazar veya kısmeti bağlanmış olduğundan şüphe ediyorsa bu dertlerden kurtulmak için bir pazartesi veya perşembe gecesi sabaha karşı abdest aldıktan sonra temiz bir ortamda kıble…

Sevenleri Kavuşturan Dua

Her kim inanmaz ise …. olur na’zubullah 3 sabah, sabah namazının arkasından hiç söylemeden bu duayı 100 kere okusa Matlub hasıl olur Bismillahirrahmanirrahim Ya kadim ya kadim ya kadim ya…

Ev Sahibi Olmak İçin Dua

Bir Kimse Allahtan Mülk ve saltanat istiyorsa (Ali İmram)süresinin 26.cı Ayetini çokca okumalıdır

Sevgililer Arasındaki Kavgayı Bitirmek İçin Dua

Bir Kişi Konuşmadan 7 gün oruç tutmalı ;hergün yoksulasadaka vermeli Namaz kıldığın yeri sabah akşam Erkek Hindistan sakızı öd ağacıile tütsülemeli zincir vurulmuş kapılar dahi göz kapayıp açıncağa kadar önündeaçılmış…

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.