Kuvvetli Dilek Duası

(Elif Lammim) (Elif Lam re ) (Kaf He ye Ayın sad) (taha Sin)yasin (Sad) (Kaf) (Nun) Arapça yazılarak bu harfleri ilahi düzen sırası ilegümüşten bir mühür veya yüzük içine Ayın öküz Boğa Burcunda bulunduğu birsırada nakiş edip yazan bir kimse bu yazdığını üzerinde taşıyacak olursa nehaceti varsa kendisine verildiği gibi , sınırı belli olmayan Allahın Lütüf ve acayipliklerini görmüş olur. BaşarıAllahtandır.