Medyum Hoca

Nazar Duaları

Nazardan korunma ve kurtulma duası

Nazardan kurtulmak korunmak amacıyla ayetel kursinin faziletinden yararlanabilirsiniz . Bir sayı belirterek okumanız gerekmiyor.

Akrabalarının nazarından korunma duası

Bismillahirrahmanirrahim “Maşaellahu la havle vela kuvvete illa billahi”

Nazara karşı korunma duası

“Rabbenağfirli velivalideyye ve lilmumine yevme yekumul hisab”

Kayınvalidenizin nazarından korunmak için dua

Allahümme’ğfirli hatieti ve ‘amdi. Allahümmehdini li-salihı’l-a’mali ve’l-ahlakı innehu la yehdi li-salihıha ve la yasrifü’an seyyi’iha illa ente.

Nazara Karşı Okunabilecek Dualar

3-5-7 kez humeze suresi okunur uflenir , ikincisi kalem 51-52 ayetleri ki bunlar nazar ayetleri olarak gecer suya okunup icilir , ikisini beraber yapmak daha iyidir.

Nazarı Bozan Duayı Oku

3-5-7 kez humeze suresi okunur uflenir , ikincisi kalem 51-52 ayetleri ki bunlar nazar ayetleri olarak gecer suya okunup icilir , ikisini beraber yapmak daha iyidir.

Nazardan Etkilenmemek İçin Dua

EUZÜ BİLLAHİ MİNEŞ ŞEYTANİR RACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM VE İN YEKADÜLLEZİNE KEFERU LEYÜZLİKUNEKE BİEBSARİHİM LEMMA SEMİUZ ZİKRA VE YEKULUNE İNNEHU LE MECNUN VE MA HÜVE İLLA ZİKRUN LİL ALEMİN AMİN BAŞKA BİR…

Göz Değmesi Nazar İçin Dua

bu dualara başlamadan okunucak kişinin ismine,falandan olma filanın üstündeki sıkıntı ve nazarın defi için diye niyet edin,bu duaları okuyun ve 3 ayetel kürsi,3 felak,3 nas suresi okuyun, hatta beraberinde bir…

Göz Değmesinden Korunma ve Kurtulma Duası

1- Fatiha Sûresi 2- Âyet’el-Kürsi 3- Mülk Sûresinin 3. Âyeti Olan; “Ferci’l-besara hel terâ mü’mîn futûr.” 4- Tevbe Sûresinin 14.Âyeti Olan; “Ve yeşfî sudûre kavmin mü’minîn.” 5- Şuara Sûresinin 80….

Nazardan Nasıl Korunurum

Bismillâhirrahmânirrahiym. “Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiû’z-zikrâ ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrun li’l-âlemîn.” Kalem Suresi/51-52. Ayet Yukarıda yazmış olduğum, Ayât-i Kerîme…

Nazar Değmesi İçin Okunan Dua

Aşağıdaki süreyi bir kağıda yazıp nazar değene suyunu içirilir.Bir tane daha yazılır üstte taşınır.

Sahih Nazara Karşı Okunacak Dualar

okunma sayısı ve günü olmaksınız nazar için en etkili ayetler aşağıdadır değerli ziyaretçilerimiz Ve iza meriztü fe hüve yeşfin (Şuara Suresi, 80) Ve şifaün lima fissuduri ve hüden ve rahmetün…

Nazar Ve Korku Duası Budur

her kim yazacağımız bu duayı sabahları 7 şer defa okumaya devam ederse nazar ve kötülüklerden korunmuş olur sabahları günde 7 defa okunacak dua Üiyzü bi kelimâtillâhit tâmmeti min külli şeytânin…