Bol Rızık İçin Dua

Bir Kimse Rızık darlığı çekiyorsa Yasini şerifin 45,46,47,.ciAyetlerini 37 kez Tekrarladıkdan sonra Allaha duada bulunuş olursa Hak Teala okimseye icabet ederek süratle hacetini vermiş olur

Hemen Döndürme Büyüsü

Kuranı Kerimin 26.cı Ayeti Şüara süresin tamamı bir kağıdayazılır ve bu yazı mavi çatal ibikli horozun boynuna asıldığı takdirde hayretle kalacağın şeyleri görmüş olursun.

Sevilmek İçin Okunan Dua

Bunun Sayıca Kıymeti 256 dır. Bu rakam sayı mertebesindeki harflerinin adlarından oluşmaktadır. Bubir çift mikap olarak aslından bir eksikdir. Buda ulu melakelerden Allahınselamı üzerine olsun Cebrallin adını işaret ettiği gibi…

Aşk Derdinden Kurtulma Duası

(Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!)(22) (Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Ars-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdi Rabbül’Ars-il-kerîm.)…

Sevgiliyi Getiren Dua

“El-aceletü mineşşeytan vet-te`enni minerrahman” “Acele etmek Şeytandan, düşüne düşüne yavaş yapmak Rahmandandır.“ Besmele İle Dİileklerin Gerçekleşmesi Bir kımsenın cenabı haktan mühim bir dılegı olursa temiz bir kağıt parçası üzerine, Besmele…

Ayrıldığın Sevgiline Kavuşma Duası

Bismillahirahmanrrahim sırrı piri Süleyman nuru can Muhammed erde geçte dağda taşta müşgül işte yetiş Ya Allah Ya Muhammed salladım selaya yolladım Mevlaya sen muradımı kabul eyle gelecek cumaya,La ilahe illallah…

Geri Gelmesi İçin Dua

100 dileğinizin olacağı bir hacet duası bu. Mutlaka meşru dilekleriniz için uygulayın, her türlü dilek için okunabilir. Hiç aksatmadan 7 gece okuma sürdürülür, toplam 7 gecede 7700 adet okunmuş olur….

Sevgilimin Bana Bağlanması İçin Dua

(sevilen için 3 kere okunması ve niyet edilmesi çok etkilidir) Târık Suresi Beled sûresinden sonra Mekke`de inmiştir, 17 (on yedi) âyettir. Adını, 1. âyette geçen “târık” kelimesinden alır. Târık, geceleyin…

Sevgiliye Kavuşma İçin Okunacak Dua

Bismillahirrahmanirrahim Hasbiyellahü li diyniy,hasbiyellahü li dünyaye,hasbiyellahü lima ehemmeniy,hasbiyellahü liman bağa aleyye,hasbiyallahü limen hasedeniy,hasbiyallahü limen kadeniy bi suin,hasbiyallahü ındelmevt,hasbiyallahü ındelmes’eleti fil kabr,hasbiyallahü ındel miyzan,hasbiyallahü ındessırat,hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü…

Uzaktaki Sevgiliye Kavuşmak İçin Dua

Bir hafta veya daha fazla yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını eda etmeden evvel rızaen lillah iki rekat namaz kıl; rekatta Fatiha dan sonra 3 Ayetel Kürsi oku rekatta Fatiha…